InfoMontalt #90 - Abril 2021

Víctor Llasera Alsina Alcalde de Sant Vicenç de Montalt El tancament econòmic de l’exercici 2020 ens ha deixat, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, prop de 170.000 euros de superàvit, gràcies a una gestió exhaustiva i estricta dels diners de tots els santvicentins i santvicentines en un any marcat per les despeses extraordinàries ocasionades per la COVID-19. Aquesta injecció econòmica no pot arribar en un millor moment, ja que el 2021 és un any en el qual farem un important esforç inversor per tal d’assolir un doble objectiu: avançar de manera decidida en els principals projectes del municipi i, alhora, contribuir a la recuperació econòmica de la crisi provocada per la pandèmia. Enguany el Pressupost municipal inclou fins a 13 projectes en l’apartat d’inversions, amb actuacions tan destacables com poden ser l’asfaltatge i l’enllumenat de l’aparcament del Sot del Camp o les obres per a prioritzar els vianants al carrer Sant Antoni i a l’entorn de l’església. Tot això, sense deixar de banda l’ampliació i millora de serveis tan importants per al poble com la seguretat, amb més dotació de personal i material; la neteja viària, o la formació dels nostres joves. Volem que el 2021 sigui un any clau per a ressorgir amb més força com a societat i per a continuar portant Sant Vicenç de Montalt a nous nivells de qualitat de vida per a tots els veïns i veïnes. l 2021: un any clau Al mes de març es van enllestir les obres de reurbanització del carrer Sant Antoni, en el tram comprès en- tre la plaça del Poble i el passeig de Sant Joan. La via llueix una nova fe- somia caracteritzada per una plata- forma única amb recollida d’aigües a l’eix central, en la qual s’han suprimit les voreres i s’ha millorat l’accessi- bilitat eliminant-ne les barreres ar- quitectòniques. La remodelació ha inclòs alguns canvis en la mobilitat: s’hi estableix prioritat de pas per als vianants i una velocitat màxi- ma de 20 quilòmetres per hora, atenent a crite- ris de pacificació del trànsit. En aquest sentit, properament entraran en funcio- nament radars de control de la velocitat. La remodelació ha comportat també la inter- venció en el subsòl, on s’han substituït dos trams de la xarxa d’ai- gua potable que es trobaven força malmesos pel pas del temps i un tub de previsió per a telecomunicacions. En total, s’han renovat 1.294,50 me- tres quadrats de via pública en una de les principals artèries del nucli històric. L’actuació ha tingut una du- rada aproximada de quatre mesos. La millora es complementarà amb la instal·lació al paviment de dos rètols d’acer amb el nomdel carrer, així com noves jardineres i mobiliari urbà. Transformant l’entorn de l’església La finalització de les obres del carrer Sant Antoni coincideix amb l’inici dels treballs per a transformar l’entorn de l’església tam- bé en plataforma única amb l’objectiu d’ho- mogeneïtzar, dignifi- car i ordenar aquest espai tan singular del nucli antic. A més dels treballs a la via, es preveu pavimentar la zona lateral de l’església que dona accés al Santíssim i instal·lar bancs de formigó davant de la façana principal del temple. Aquestes obres del carrer Sant An- toni i de l’entorn de l’església han su- posat una inversió de 222.289 euros. L’Ajuntament amplia la millora del nucli antic amb la transformació de l’entorn de l’església en una plataforma única Finalitzen les obres de reurbanització del carrer Sant Antoni S’estableix prioritat de pas per als vianants al carrer Sant Antoni i una velocitat màxima de 20 km per hora per als vehicles

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=