InfoMontalt #89 - Març 2021

Víctor Llasera Alsina Alcalde de Sant Vicenç de Montalt Al llarg de les darreres setmanes hem promogut diferents avenços significatius en una qüestió prioritària per a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt com és la preservació i el manteniment de l’espai públic. Gràcies a una nova adjudicació del servei de neteja viària, comptem amb una freqüència més elevada, més cobertura i més personal i maquinària a disposició d’aquest servei. Aquesta millora s’ha vist també completada amb un impuls al servei de jardineria que vetlla pels nostres espais verds. En tot cas, hem de ser conscients que aquest esforç municipal no és suficient: necessitem que vagi acompanyat de la implicació de tots els veïns i veïnes a fer prevaldre el civisme. Hem d’entendre que l’espai comú és l’espai de tots i hem d’actuar-hi en conseqüència. En aquest mateix sentit, voldria destacar també l’expedient obert per a aclarir un recent abocament de runes a la riera del Balís. Ja siguin espai verds, naturals o places i carrers, tenim la voluntat de preservar en les millors condicions possibles els punts de trobada i de convivència del municipi. Al cap i a la fi, una part de casa nostra també està en els espais públics. l Vetllem junts pels espais que compartim Sant Vicenç compta amb un nou i mi- llor servei de neteja viària, adjudicat a L’Arca Serveis Ambientals, que inclou una ampliació de la plantilla d’operaris i de les zones de cobertura així com la utilització d’una nova màquina escombra- dora d’aspiració i dos nous vehicles elèc- trics que estan desti- nats especialment a la neteja de calçades i vo- reres i que en els propers mesos substituiran els vehicles actuals. Els operaris disposen també d’equips d’eliminació de xiclets en motxilla, desbrossadores i bufadors elèctrics que faciliten la feina. S’amplien també els dies i les fran- ges horàries de funcionament del servei: els equips treballen de dilluns a dissabte en dos torns, matí i tarda, durant tot l’any. Així mateix, es preveu reforçar el servei els caps de setma- na del 15 de maig al 15 de setembre, quan hi ha més afluència de persones a la zona costera. Nou sistema de treball La neteja es realitza amb tres sistemes diferents de treball: d’una banda, un equip fa l’escombratge manual de dilluns a dissabte en torn de matí; en temporada alta, aquest servei es reforçarà els caps de setmana; d’altra banda, l’escombratge me- cànic el fa un equip format per un con- ductor amb escom- bradora i un peó, de dilluns a dissabte al matí, i, finalment, un altre equip neteja amb aigua a pressió de dilluns a dissabte en torn de tarda. El personal també s’ocupa del buidatge diari i la neteja setmanal —amb aigua— de totes les papereres, la neteja dels es- cocells, l’eliminació d’herbes i matolls i la neteja dels mercats setmanals i dels espais on es celebren esdeveni- ments puntuals. Aquesta contractació, que tindrà una durada de cinc anys, té un pres- supost anual de 211.457,70 euros. Es preveu millorar la gestió del servei amb una optimització dels recursos, la revisió constant de les rutes de ne- teja i l’adequació de les prestacions a les necessitats reals del municipi. A partir d’aquest mes de març es reforça el personal i s’amplia la freqüència de la neteja a la via pública Importants millores per a garantir un bon servei de neteja viària Els equips de neteja viària treballen de dilluns a dissabte en dos torns, matí i tarda, durant tot l’any

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=