InfoMontalt 37 - Maig 2016 - page 1

Info
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
JUNY
2017
Foment de la tinença responsable d’animals
amb una nova àrea per a gossos
Nou servei de bus nocturn
fins a Mataró cada divendres
per als joves
La Piscina redueix el cost
dels abonaments per
als residents
Es reurbanitza l’avinguda
Verge de Montserrat per millorar-hi
la seguretat
5
5
7
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook