InfoMontalt 43 - Desembre 2016 - page 1

Info
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
DESEMBRE
2016
L’Ajuntament duu a terme
treballs de neteja forestal per a
prevenir incendis
S’abaixa el tipus de l’IBI i es
congelen la resta d’impostos
i taxes municipals
Prop de 40 ofertes laborals
gestionades pel Servei Local
d’Ocupació al 2016
4
Aposta pel comerç de proximitat
en la campanya nadalenca
5
7
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook