InfoMontalt 41 - Octubre 2016 - page 1

Info
Montalt
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
OCTUBRE
2016
Participació multitudinària
als actes de la Festa Major
de Sant Vicenç
El municipi està cardioprotegit
amb un nou desfibril·lador,
que se suma als 4 existents
L’Ajuntament potencia amb
descomptes la implantació del xip
als animals de companyia
4
Comença un nou curs amb una aposta
ferma del consistori per l’educació
5
7
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook